Jul - 28 - 2016

Szukam pracy

Podejmowanie, jakiejkolwiek pracy zawodowej jest od zawsze wpisane w nasze życie. Praca zawodowa ma na celu przyrzeczenie słusznej pozycji społecznej oraz dostarczenie dochodu na zaspokojenie podstawowych wymogów życiowych. Podjęcie pracy zarobkowej niekoniecznie ma obowiązek kojarzyć się z zatrudnieniem, możemy założyć własną aktywność gospodarczą, i być dyrektorem dla siebie samych. Bardzo często na wsiach ludzie pracują zarobkowo, wiodąc gospodarstwa rolne, oraz jest to również ich jedyne źródło dochodu. Pracując, posiadamy możliwość spotykania się z ludźmi, rozwijania się w wielu dyscyplinach, nie tylko powiązanych z zawodem, prócz tego celem pracy jest dostarczanie nam satysfakcji oraz przyjemności z wykonywania tej czy innej czynności. Każdy typ pracy służy i przyczynia się dla korzystna innych osób, jest to w pewien sposób też osiąganie satysfakcji – zobacz link. Praca zawodowa wymaga od nas nieraz wielu wyrzeczeń rezygnacji z wielu przyjemności, niemniej jednak gdybyśmy nie mieli żadnych obowiązków, czegoś, co mobilizuje nas do wykonywania codziennych czynności, ekspresowo stalibyśmy się osowiali, apatyczni i bez chęci do życia. Obowiązki motywują nas do działania i są pewnego typu celem stworzonego przez nas życia.

Comments are closed.