Aug - 29 - 2016

Portal e-zeszyt.pl

Witryna e-zeszyt.pl, realizuje internetowe nauczanie popularnie stosowanego języka, którym jest angielski. Korzystając z tej witryny jest okazja przybliżyć sobie kwestie gramatyczne, słówka, jak także czasy (prezent Simple, past Simple, prezent perfect itp.), jakie pojawiają się w tym języku. Witryna ta także zawiera plik, który przedstawia w każdym czasie czasownik, a więc isnieje okazja poznać te czasowniki oraz formę w jakiej odmienia się wybrane słowo w zależności od stosowanego czasu. Jest to witryna, jaka daje możliwość poznać sporo ogromnie istotnych elementów języka angielskiego i może służyć jako niesamowicie istotna pomoc w nauczaniu.
źródło:
- http://www.yarishybrid.pl
- http://www.salento.pl
- http://egina.pl
- http://quazi-italy.com.pl

Comments are closed.