Feb - 20 - 2016

Poradnia medycyny pracy

Reguły bhp to reguły, jakich należy przestrzegać w miejscu pracy, dotyczące całkowitych zachowań w warunkach niebezpiecznych. Są w stanie to być sytuacje, w których wypada udzielić pierwszej pomocy bądź sytuacje pożarowe oraz inne. Jakiekolwiek przedsiębiorstwo zatrudniające robotników powinno być wyekwipowane, pomiędzy innymi w sprzęt przeciwpożarowy. Różnorodnego rodzaju akcesoria bhp, są wymagane w każdej firmie – zobacz sprzęt bhp. Do sprzętu przeciwpożarowego kwalifikuje się gaśnicę proszkową w przeróżnych rozmiarach, gaśnicę śniegową 5-kilową, agregaty śniegowe i proszkowe, węże hydrantowe i skrzynki ADR. Rozlokowanie tego typu urządzeń pozwoli w razie pożaru uniknąć pokaźniejszych strat materialnych. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie z tego zakresu, jak wykorzystywać z danego sprzętu przeciwpożarowego. Jest dużo sytuacji, jakie na pozór nie możliwe mogą skończyć się wybuchem pożaru, tak wiec niezbędnym oprzyrządowaniem w każdej jednostce gospodarczej jest sprzęt przeciwpożarowy. Posiadając na myśli rzeczy bhp, taki sprzęt także się do nich zalicza.

Comments are closed.