Apr - 12 - 2016

Elektroniczne wnioski urlopowe

Kolosalna firma jest jak organizm ludzki – każdy narząd i narząd musi działać prawidłowo, aby całość nie zawiodła. Jeżeli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, by przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w rzeczywistości to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca wolno przyrównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo prędko ażeby przestało egzystować. Harmonijne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w firmie prowadzone, jak program do zarządzania urlopami. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją oczywiście narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, choć będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki zwiększa się przepływ przez drugą.

Comments are closed.